Animatie hondenbeleid Gemeente Echt-Susteren

In de gemeente Echt-Susteren zijn er ongeveer 3700 geregistreerde honden. Al deze honden samen produceren per jaar maar liefst ongeveer 30.000 kilo uitwerpselen. Deze hondenpoep komt natuurlijk op diverse plekken in de openbare ruimte terecht: op straat, trottoirs, gazons en andere groenvoorzieningen. De gemeente Echt-Susteren heeft met de hulp van haar inwoners een hondenbeleid opgesteld wat is gericht op het creëren en behouden van leefbaarheid in alle buurten in Echt-Susteren.