Animaties t.b.v. nieuw afvalsysteem

Het blijkt dat in de gemeente Echt-Susteren (en de rest van Nederland) het merendeel van het restafval bestaat uit recyclebare afvalstromen. Hierdoor wordt onnodig veel recyclebaar afval verbrand. Afval scheiden wordt dus het motto en het nieuwe afvalinzamelsysteem speelt hierbij een belangrijke rol. Om het voor de burger duidelijk te maken hoe het nieuwe afvalsysteem er uit gaat zien hebben we de opdracht gekregen een aantal animaties hiervoor te maken. Uitgaande van een doorsnee gezin van 4 personen met een huisdier.